Демографічний бум

Виникає внаслідок різкого падіння смертності населення-1 при одночасному високому прирості-2.

Характерний для транзитивного етапу в розвитку суспільства (дивись теорію демографічного переходу).

Антонім – депопуляція.

При посиланні застосовувати:

Демографічний бум / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/3356 (дата звернення: 01.10.2023)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.