Вашингтонський консенсус

з англійського consensus of Washington.

Складається з таких рекомендацій:

 • запровадження економії державних коштів при мінімальному дефіциті державного бюджету за рахунок скорочення витрат на соціальні програми та культуру;
 • збільшення видатків на інфраструктуру у структурі державних витрат;
 • зниження ставок податків та зменшення їх кількості;
 • лібералізація фінансових ринків з метою заохочення прямих іноземних інвестицій;
 • запровадження вільного курс обміну та вільного переказу коштів за кордон в іноземній валюті;
 • лібералізація зовнішньої торгівлі через сприяння імопртерам шляхом зниження ставок імпортних мит;
 • зменшення чи повне скасування обмежень для прямих іноземних інвестицій;
 • приватизація державного майна як головне джерело покриття видатків держави;
 • дерегулювання економіки на користь іноземних компаній;
 • посилення захист прав власності, особливо іноземних, у т.ч. ТНК.

Спрямований на лібералізацію економіки країн та зменшення ролі держави у регулюванні економічних процесів. Призводить до посилення залежності країни від розвинених країн та створених ними міжнародних організацій. Наслідком впровадження є зменшення темпів інфляції та закриплення іноземних компаній, переважно ТНК, у головних сегментах національної економіки.

Розроблено у рамках Чикагської наукової школи монетаризму.

Сформульовав Дж. Вілльямсон (1989)

Джерела:
 1. Williamson J. What Washington Means by Policy Reform / Latin American Adjustment: How Much Has Happened? / ed. by J. Williamson. – Washington,1989.

При посиланні застосовувати:

Вашингтонський консенсус / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/334 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.