Васал

із кельтського vasarus – слуга.

У географії має два значення.

1) в геоісторії, історичній географії – особа, яка за часів феодолізму, надала клятву особистої вірності й служби сеньйору, який брав на себе зобов’язання захищати останнього і надавати йому допомогу у випадку скрути. В обмін на це відз ХІ ст. в. отримує за службу бенефіцій, пізніше феод/фьєф/лен-1. В обов’язки васала входило несення військової служби, виплата фіксованої зборів та участь в суді й раді сеньйора.

2) у військовій географії, геополітиці, геостратегії, країнознавстві, політичній географії – форма спеціального режиму території, що проявляється у виплаті регулярної зборів, наданні військової допомоги у випадку війни та підпорядкованості своєї зовнішньої політики вимогам сюзерена-2 при одночасному збереженні власної внутрішньої політики (наприклад, Андорра щодо Франції, від 1278 р.).

Джерела:
  1. Кольяр К. Международные организации и учреждения. – М., 1972. – С. 51, 55-56.

При посиланні застосовувати:

Васал / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/330 (дата звернення: 25.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.