Геополітика

із шведської geopolitik.

«відношення між природними географічними даними і політикою держав» (Zorgibe, 1986) та «розміщення і перетасовування політичних сил у системі міждержавних відносин» (Валлерстайн, 2006).

Розкриває специфіку впливу просторових особливостей політико-географічного положення держави чи їх групи на міжнародні процеси на різних рівнях організації географічного простору.

Міждисциплінарний науковий напрям, що вивчає залежність зовнішньої політики держав і міжнародних відносин від системи політичних, економічних, військово-стратегічних та інших взаємозв’язків, які зумовлені географічним положенням країни (регіону) та іншими фізико- й економіко-географічними чинниками.

Головна ціль геополітики – розробка геостратегії.

Дослідження відносин між проведенням політики силою, що відбувається у міжнародному плані і географічному аспекті, в якому вона відбувається, «не просто як об’єктивна залежність зовнішньої політики тієї чи іншої нації від її географічного місцеположення, а як об’єктивна залежність суб’єкта міжнародних відносин від сукупності матеріальних чинників, що дозволяють цьому суб’єкту втілювати контроль над простором» (Плешаков, 1994).
Об’єкт геполітики у науковій школі І. Лакоста – «розуміння як зв’язок між феноменами, що досліджуються, підтримується  з територіями, а саме які стосунки влади зав’язуються на цих територіях» (Bellec, 2002).

«Гітлерівська геополітика була найбільшим виразом політичної та ідеологічної функції яку може мати географія» (Lacoste, 1985).

Термін впровадив А. Челен (1906).

 

Джерела:
  1. Moreau Defarges Ph. Introduction à la géopolitique. – Paris, 1994. – P. 155.
  2. Zorgibe Ch. Géopolitique contemporaine. – Paris, 1986. – P. 3.
  3. Плешаков К. Компоненты геополитического мышления // Международная жизнь. – 1994. – № 10. – С. 32.
  4. Lacoste Y. La Géographie, ça sert d’abord, a faire la guerre. – Paris, 1985. – P. 12.
  5. Bellec G. Problèmes géopolitique liés à la production et aux échanges de pétrole // Revue de l’Énergie. – 2002. – №536. – P. 250.
  6. Валлерстайн И. Миросистемный анализ: введение. – М., 2006. – С. 101-202-203.

При посиланні застосовувати:

Геополітика / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/3262 (дата звернення: 20.09.2023)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.