ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНИЙ КЛАСТЕР

(від англ. cluster – скупчення) – об'єднання активних елементів специфічної територіальної рекреаційної туристсько-спортивної системи в тимчасову взаємодію, що призводить до активізації туристсько-спортивної діяльності в певному регіоні. При цьому виникають нові туристсько-спортивні маршрути, потоки, центри. Саме маршрутна організація характерна для структури К.Т-С. Головна ланка кластеру – туристи-спортсмени, саме на них направлена вся діяльність (рис. 8). Під час подорожі турист споживає різні послуги – загальні, специфічні туристсько-спортивні і супутні. Перш за все, він потребує послуг з підтримки своєї життєдіяльності – розміщення, харчування, транспорт, дозвілля. Тому іншими основними елементами кластеру є постачальники спеціалізованих туристських послуг – туристські фірми, головними завданнями діяльності яких є створення привабливого туристського продукту, відповідних потребам туристів, підтримка стандарту обслуговування. В більшості випадків туристи-спортсмени самі виступають виробниками послуг з підтримки своєї життєдіяльності – розміщенні (намети), харчуванні (самоприготування). Центральним поняттям К.Т-С. виступають специфічні туристсько-спортивні ресурси, саме їм належить вирішальна роль в розвитку спортивного туризму, оскільки вони більшою мірою є основним мотивом і причиною участі туристів в туристських спортивних подорожах.

tour 4

Рис 8. Структура туристсько-спортивного географічного кластеру

При посиланні застосовувати:

ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНИЙ КЛАСТЕР / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/3209 (дата звернення: 23.06.2021)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.