ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНА ДЕСТИНАЦІЯ

(від англ. destination – місце призначення, мета туристської подорожі) – територія, що стала метою подорожі туриста-спортсмена, яка в силу своїх специфічних, в першу чергу – природних, властивостей здатна задовольнити його туристсько-спортивні потреби. Т.-С.Д. включає в себе наступні функціональні підсистеми: туристсько-спортивні ресурси (перешкоди певного виду туризму), атракції, транспортну та контролюючу підсистеми (рис. 15).

tour 3

Рис.15. Структура туристсько-спортивної дестинації

При посиланні застосовувати:

ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНА ДЕСТИНАЦІЯ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/3208 (дата звернення: 21.06.2021)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.