ТУРИСТСЬКИЙ КЛАСТЕР

(за Л. Гонтаржевською) (від англ. cluster – скупчення) – система інтенсивної виробничо-технологічної та інформаційної взаємодії туристських підприємств, постачальників базових та додаткових послуг із приводу створення «основного продукту» кластера – туристського продукту. До Т.К. належать групи туристських та інших обслуговуючих підприємств, що сконцентровані географічно в межах регіону, які спільно використовують туристські ресурси, спеціалізовану туристську інфраструктуру, локальні ринки праці та інші функціональні структури господарства. Т.К. – це, в першу чергу, спільнота різних підприємств і організацій на певній території, що напряму або опосередковано пов’язані із наданням туристських послуг. Головна відмінність Т.К. від всіляких інших (виробничих, агропромислових, сервісних тощо) – в його маршрутній територіальній організації. Туристський маршрут і відповідний йому туристський потік пов'язує об'єкти, перетворюючи їх з тих, що конкурують, у взаємодіючі елементи системи. Саме завдяки туристському потоку формується Т.К. У структурі виділяють чотири основних сектори: сектор виробництва туристських послуг; сервісний сектор; сектор забезпечення життєдіяльності Т.К.;  допоміжний сектор (рис. 7).

cluster

Рис. 7. Структура типового туристського кластеру

При посиланні застосовувати:

ТУРИСТСЬКИЙ КЛАСТЕР / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/3207 (дата звернення: 23.06.2021)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.