РОДОВИДОВИЙ ПІДХІД ДО ТИПОЛОГІЇ ТУРИЗМУ

– один з підходів до типології туризму, розроблений українським вченим А.Л.Шипко, та заснований на тому, що для систематизації туризму використано поняття туристського потоку, яке є ключовим, розуміючи під ним сукупність туристів, які відвідали певну територію протягом чітко означеного відрізку часу. Провідною характеристикою туристського потоку виступає його щільність, що вимірюється кількістю туристів на території протягом означеного відрізку часу. Виходячи з цих позицій, запропоновано будувати типологію з урахуванням родовидових взаємозв'язків, що утворюють складові туризму, які, у свою чергу, безпосередньо впливають на формування туристського потоку. В основу типології покладено розгалуження туристського потоку як явища здатного об'єднати всіх туристів і різноманітні напрями їх діяльності протягом подорожі. Туристський потік можна сегментувати за різноманітними ознаками. Найбільш репрезентативною виступає вікова ознака туристів. Кожному віковому сегменту відповідають свої специфічні мотиви подорожей. Зважаючи на складність поставленого завдання, можна припустити, що туристський потік може розглядатися як певна єдність різних груп туристів завдяки родовидовим взаємозв'язкам між його складовими. Тому туризм повинен мати таку структурно-логічну схему: вищій рід - рід - група видів - вид - підвид. На сьогоднішній день можливий подальший поділ навіть підвидів. Вищий рід систематизації становитимуть форми туризму – міжнародний та внутрішній. Родовидове дерево внутрішнього туризму представлено на рис. 11, на якому внутрішній туризм є представником вищого роду, другий рівень представлено родами туризму, що зумовлені сегментами туристського потоку, третій рівень представляють групи видів туризму. Групи видів поділяються на види туризму (четвертий рівень), а види – на підвиди туризму (п'ятий рівень). Сегменти туристського потоку (роди) визначають групи людей, об'єднаних домінуючими потребами, які потенційно можуть бути задоволені у подорожі. В основу визначення сегментів туристського потоку (родів) покладено розподіл туристів  відповідно до їх домінуючих потреб, які, у першу чергу, враховано у віковій періодизації туристів. За віковою ознакою виділяється дитячий (підлітковий) туризм, юнацький туризм, молодіжний туризм, туризм людей середнього віку, туризм людей похилого віку («туризм сеньйорів»). При такому підході дещо окремо стоятимуть такі сегменти туристського потоку, як «різновіковий сімейний» та «туристів з особливими потребами (інвалідів)», тому що сюди попадають туристи різних вікових груп, а їх домінуючі потреби визначатиме не вік подорожуючих, а інші критерії.

При посиланні застосовувати:

РОДОВИДОВИЙ ПІДХІД ДО ТИПОЛОГІЇ ТУРИЗМУ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/3204 (дата звернення: 23.06.2021)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.