ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТУРИСТСЬКОГО ПРОДУКТУ

(від грец. kyklos – коло та лат. productus – вироблений) – популярна концепція життєвого циклу туристського продукту, розроблена канадським географом Р. Батлером, за якою туристський район у хронологічному розвитку проходить через шість стадій: народження, просування на ринок, активного розвитку, зрілості, стагнації та окремих проявів економічного спаду, занепаду чи реорганізації (рис. 5). Зародження туристського продукту відбувається тоді, коли в певний географічний район вперше прибуває невелика група мандрівників-першовідкривачів, тобто тих, які прагнуть уникнути стандартизованих маршрутів і центрів відпочинку та намагаються задовольнити свої специфічні рекреаційні потреби подалі від основних територіальних скупчень туристів. У цей період туризм ще не впливає на місцевість, не змінює її ландшафтних рис і традиційного укладу життєдіяльності місцевих жителів. Після перших відвідувань туристського району, накопичення відомостей про його рекреаційно-туристські ресурси починається стадія активного розвитку району. Після остаточного визначення туристських можливостей району з усіх можливих видів туризму стадія активного розвитку переходить у стадію зрілості і остаточного формування відповідної територіальної рекреаційної системи. Традиційний варіант Ж.Ц.Т.П. (варіант «а») у хронологічному розвитку завершується стадією занепаду чи реорганізації. Натомість спортивний туризм, будучи природозорієнтованим, намагається завдавати мінімальної шкоди ландшафтним комплексам, зберігати їх, підтримуючи екологічну рівновагу. Тому йому притаманний більш прогресивний варіант «б», що відповідає засадам концепції сталого розвитку територій. Мінімізацію чи навіть повне нівелювання негативних наслідків на етапі спаду популярності територіальної рекреаційної системи наукова спільнота нині вбачає саме у переході до концепції сталого розвитку.

Рис. 5. Графічні варіанти (моделі) життєвих циклів розвитку ТРС

Графічні варіанти (моделі) життєвих циклів розвитку ТРС із урахуванням неоднорідності туристського потоку: 

а – традиційний стадійний варіант життєвого циклу розвитку ТРС;

б – сучасний варіант розвитку ТРС з максимізацією зусиль у царині підтримання ресурсоощадливої сталості рекреаційної діяльності.

При посиланні застосовувати:

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТУРИСТСЬКОГО ПРОДУКТУ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/3198 (дата звернення: 16.07.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.