Колотуха Олександр Васильович

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму,  доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 250 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.

Народився у 1959 році в Миколаївській області. У 1981 році закінчив географічний факультет Київського державного університету за спеціальністю «географ-картограф». З 1982 року працює в системі туризму, а з 1985 року – в системі дитячо-юнацького туризму. Підготував більше 500 юних туристів-спортсменів.

Майстер спорту України зі спортивного туризму. Суддя міжнародної категорії зі спортивного туризму. Неодноразовий призер та чемпіон багатьох туристичних змагань та чемпіонатів Всеукраїнського та Всесоюзного рівня з пішохідного, лижного та гірського туризму. Здійснив більше 60 категорійних походів з пішоходного, гірського, лижного, водного та велосипедного туризму. Має звання інструктора з 4-х видів туризму. Географія туристських походів – Крим, Карпати, Західний та Центральний Кавказ, Валдай, Кольський півострів, Полярний та Приполярний Урал, Копетдаг, Каракуми, Памір, Західний Тянь-Шань, Алтай, Саяни, Хамар-Дабан, Камчатка, Татри, Австралія, Нова Зеландія та інші.

Перший віцепрезидент Федерації спортивного туризму України, президент Кіровоградської обласної федерації спортивного туризму.

Завідувач кафедри туризму та авіаційних перевезень Льотної академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький). Коло наукових інтересів – рекреаційна географія, географія туризму, географічне краєзнавство, педагогіка туризму, регіональні суспільно-географічні дослідження.

Наукові праці:

 • Колотуха, Олександр Васильович. Ресурсний потенціал дитячо-юнацького туризму в Україні. М-во освіти і науки України, Український держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. К.: [б. и.], 2005. 116 с. : портр.  Бібліогр.: с. 115-116.
 • Колотуха, Олександр Васильович. Дитячо-юнацький туризм в Україні [Текст]. М-во освіти і науки України; КДПУ ім. В.Винниченка. Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. 40,[1] с. : іл, карти, табл. Бібліогр.: с.39-40.
 • Колотуха, Олександр Васильович. Ресурсно-туристський потенціал Кіровоградської області [Текст]. Мін-во освіти і науки України, Кіровоградський державний педагог. університет ім. В.Винниченка, Кіровоградський центр туризму, краєзнавства, спорту і екскурсій учнівської молоді. Кіровоград: Б. в., 2002. 68 с. : карти. Бібліогр.: с. 67.
 • Колотуха, Олександр Васильович. Географія дитячо-юнацького туризму в Україні: навчальний посібник. М-во освіти і науки України, Український держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. Київ: Б. в., 2008. 276 с.  Бібліогр. : с. 198-210.
 • Колотуха, Олександр Васильович. Спортивні рекреаційно-туристські ресурси України [Текст]: науково-популярна література; М-во освіти і науки України, Федерація спортивного туризму України. К. : Б. в., 2006. 207 с. : табл. Бібліогр.: с. 206-207.
 • Колотуха, Олександр Васильович. Геопросторова організація спортивного туризму: Монографія. Кіровоград: ФО-П Александрова М.В., 2015. 448 с.:табл. Бібліогр.: с. 280-296.
 • Колотуха, Олександр Васильович. Словник-довідник зі спортивного туризму та активної рекреації: географія, систематизація, практика. Кропивницький: Видавництво Льотної академії НАУ, 2017. 392 с. Бібліогр.: с. 353-363. 
 • Колотуха, Олександр Васильович. Активний туризм: Навчально-методичний посібник. Кропивницький: Льотна академія Національного авіаційного університету, 2018. 128 с.
 • Колотуха О.В., Колотуха І.О., Соколовський В.А. Ресурсно-туристський потенціал Кіровоградської області: Монографія. Харків: Мачулін, 2019. 164 с.
 • Колотуха, Олександр Васильович. Географія спортивного туризму та активної рекреації: Словник-довідник. Харків: Мачулін, 2019. 300 с.
 • Пошуки туристської привабливості Кіровоградської області: наукові розвідки : [монографія] / За заг. ред. д.г.н. О.В. Колотухи. Дніпро : Середяк Т.К., 2020. 288 с.
 • Колотуха О., Колотуха І. Географія спортивного туризму та активної рекреації України : [Монографія]. Харків : Мачулін, 2021. 436 с.
 • Kolotukha O., Myrhorodska O., Pidhirna V., Chubrei O. Ukraine's potential for active tourism – an attempt at analysis. GeoJournal of Tourism and Geosites, Year XV, vol. 41, no. 2, 2022, p.433-439.