Колотуха Олександр Васильович

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму,  доктор географічних наук, професор, автор понад 300 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.

Народився у 1959 році в Миколаївській області. У 1981 році закінчив географічний факультет Київського державного університету за спеціальністю «географ-картограф». З 1982 року працює в системі туризму, а з 1985 року – в системі дитячо-юнацького туризму. Підготував більше 500 юних туристів-спортсменів.

Майстер спорту України зі спортивного туризму. Суддя міжнародної категорії зі спортивного туризму. Неодноразовий призер та чемпіон багатьох туристичних змагань та чемпіонатів Всеукраїнського та Всесоюзного рівня з пішохідного, лижного та гірського туризму. Здійснив більше 60 категорійних походів з пішоходного, гірського, лижного, водного та велосипедного туризму. Має звання інструктора з 4-х видів туризму. Географія туристських походів – Крим, Карпати, Західний та Центральний Кавказ, Валдай, Кольський півострів, Полярний та Приполярний Урал, Копетдаг, Каракуми, Памір, Західний Тянь-Шань, Алтай, Саяни, Хамар-Дабан, Камчатка, Татри, Австралія, Нова Зеландія та інші.

Перший віцепрезидент Федерації спортивного туризму України.

Професор кафедри міжнародного туризму та країнознавства Національного авіаційного університету (м. Київ). Коло наукових інтересів – рекреаційна географія, географія туризму, географічне краєзнавство, педагогіка туризму, регіональні суспільно-географічні дослідження.

Наукові праці:

 • Колотуха, Олександр Васильович. Ресурсний потенціал дитячо-юнацького туризму в Україні. М-во освіти і науки України, Український держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. К.: [б. и.], 2005. 116 с. : портр.  Бібліогр.: с. 115-116.

 • Колотуха, Олександр Васильович. Дитячо-юнацький туризм в Україні [Текст]. М-во освіти і науки України; КДПУ ім. В.Винниченка. Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. 40,[1] с. : іл, карти, табл. Бібліогр.: с.39-40.

 • Колотуха, Олександр Васильович. Ресурсно-туристський потенціал Кіровоградської області [Текст]. Мін-во освіти і науки України, Кіровоградський державний педагог. університет ім. В.Винниченка, Кіровоградський центр туризму, краєзнавства, спорту і екскурсій учнівської молоді. Кіровоград: Б. в., 2002. 68 с. : карти. Бібліогр.: с. 67.

 • Колотуха, Олександр Васильович. Географія дитячо-юнацького туризму в Україні: навчальний посібник. М-во освіти і науки України, Український держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. Київ: Б. в., 2008. 276 с.  Бібліогр. : с. 198-210.

 • Колотуха, Олександр Васильович. Спортивні рекреаційно-туристські ресурси України [Текст]: науково-популярна література; М-во освіти і науки України, Федерація спортивного туризму України. К. : Б. в., 2006. 207 с. : табл. Бібліогр.: с. 206-207.

 • Колотуха, Олександр Васильович. Геопросторова організація спортивного туризму: Монографія. Кіровоград: ФО-П Александрова М.В., 2015. 448 с.:табл. Бібліогр.: с. 280-296.

 • Колотуха, Олександр Васильович. Словник-довідник зі спортивного туризму та активної рекреації: географія, систематизація, практика. Кропивницький: Видавництво Льотної академії НАУ, 2017. 392 с. Бібліогр.: с. 353-363. 

 • Колотуха, Олександр Васильович. Активний туризм: Навчально-методичний посібник. Кропивницький: Льотна академія Національного авіаційного університету, 2018. 128 с.

 • Колотуха О.В., Колотуха І.О., Соколовський В.А. Ресурсно-туристський потенціал Кіровоградської області: Монографія. Харків: Мачулін, 2019. 164 с.

 • Колотуха, Олександр Васильович. Географія спортивного туризму та активної рекреації: Словник-довідник. Харків: Мачулін, 2019. 300 с.

 • Пошуки туристської привабливості Кіровоградської області: наукові розвідки : [монографія] / За заг. ред. д.г.н. О.В. Колотухи. Дніпро : Середяк Т.К., 2020. 288 с.

 • Колотуха О., Колотуха І. Географія спортивного туризму та активної рекреації України : [Монографія]. Харків : Мачулін, 2021. 436 с.

 • Kolotukha O., Myrhorodska O., Pidhirna V., Chubrei O. Ukraine's potential for active tourism – an attempt at analysis. GeoJournal of Tourism and Geosites, Year XV, vol. 41, no. 2, 2022, p.433-439.