ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

офіційний державний перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, і рослин світу в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів та заходи щодо їх збереження і відтворення. Для видів тварин і рослин, занесених до Ч.К.У., встановлюється особливий правовий режим, що характеризується забороною або обмеженням їх використання.

При посиланні застосовувати:

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/3109 (дата звернення: 21.06.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.