ЧЕКПОЙНТ

(англ. сheck point – контрольна точка, пропускний пункт) – місце на місцевості, позначене на карті, в легенді або іншим способом, яке необхідно знайти і довести, що місце було знайдено (сфотографувати, зробити позначку, залишити предмет тощо). Визначається регламентом туристських змагань. Синонім – контрольний пункт.

При посиланні застосовувати:

ЧЕКПОЙНТ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/3106 (дата звернення: 12.06.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.