ЦЕНТРАЛЬНА РАДА ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ

(ЦРТЕ) – виконавчий орган, підпорядкований Всесоюзній центральній раді професійних спілок, який займався організацією внутрішнього туризму і екскурсій в СРСР з 1969 до 1990 р. До компетенції ЦРТЕ відносився й розвиток самодіяльного (спортивного) туризму.

При посиланні застосовувати:

ЦЕНТРАЛЬНА РАДА ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/3095 (дата звернення: 13.08.2022)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.