ЦЕНТРАЛЬНА МАРШРУТНО-КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ

(ЦМКК) – президія колегії суддів змагань спортивних туристських походів Федерації спортивного туризму України, яка створюється рішенням Президії Федерації та є вищестоящою по відношенню до усіх МКК. Метою діяльності ЦМКК є сприяння розвитку спортивного туризму, залученню широких верств населення до активної участі у спортивних туристських походах, безпеці їх проведення, а також створення організаційних умов для присвоєння туристам-спортсменам розрядів і звань зі спортивного туризму за здійсненні походи відповідно до вимог Єдиної спортивної класифікації України.

При посиланні застосовувати:

ЦЕНТРАЛЬНА МАРШРУТНО-КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/3094 (дата звернення: 21.05.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.