ХОДОЛОГІЯ

(від грец. hodos – шлях та logos – вчення) – розділ туристики, що вивчає, рухливість людини, її здатність долати природні, психологічні перешкоди; хобі, наслідування інших людей під час відпочинку в природних умовах.

При посиланні застосовувати:

ХОДОЛОГІЯ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/3074 (дата звернення: 27.05.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.