ХАРТІЯ ТУРИЗМУ

(від грец. chartes лист папірусу) – міжнародний документ, схвалений на VІ сесії Генеральної Асамблеї UNWTO в м. Софія 22.09.1985 р., в якому зафіксовані норми і принципи відносин держав в галузі туристської діяльності, загальні правила поведінки туриста під час подорожі, взаємовідносини з місцевим населенням. Основні принципи: а) право кожної людини на відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне обмеження робочого дня і на оплачувану періодичну відпустку, а також право вільно пересуватися без обмежень, крім тих, які передбачені законом; б) держави мають розробляти і проводити політику, спрямовану на забезпечення гармонійного розвитку внутрішнього і міжнародного туризму, а також займатися організацією відпочинку на благо всіх тих, хто ним користується; в) держави мають приводити туристську політику у відповідність з політикою загального розвитку, що здійснюється на різних рівнях – місцевому, регіональному, національному і міжнародному, розширювати співробітництво в галузі туризму як на двосторонній, так і на багатосторонній основі. Частиною Х.Т. є Кодекс туриста, який визначає норми поведінки, права й обов'язки туристів під час участі в туристських поїздках, що мають своєю поведінкою сприяти взаєморозумінню і дружнім відносинам між народами й у такий спосіб сприяти збереженню миру.

При посиланні застосовувати:

ХАРТІЯ ТУРИЗМУ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/3059 (дата звернення: 27.05.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.