SWOT-АНАЛІЗ

(англ. SWOT початкові літери слів Strengths - сильні сторони, Weaknesses - слабкі сторони, Opportunities - можливості, Threats - загрози) – універсальний метод наукових досліджень для аналізу переваг і недоліків діяльності різних підприємств у всьому світі; особливо ефективний при аналізі переваг і недоліків туристського регіону чи країни. SWOT-аналіз туристського регіону допомагає з'ясувати обставини, за яких регіон розвивається, збалансувати вплив внутрішніх переваг і недоліків із впливом зовнішніх сприятливих можливостей і загроз.

При посиланні застосовувати:

SWOT-АНАЛІЗ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/2704 (дата звернення: 23.06.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.