SRT-ТЕХНІКА

(спелеол.) (англ. Single Rope Technic – техніка однієї вірьовки) – техніка роботи з однією вірьовкою, що активно застосовується в спелеології для подолання вертикальних ділянок. У SRT особлива увага приділяється захисту вірьовки від перетирання через скельні породи за рахунок використання відтяжок і перестіжок.

При посиланні застосовувати:

SRT-ТЕХНІКА / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/2696 (дата звернення: 16.06.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.