СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ

(від лат. specialis – особливий, своєрідний) – вид туристської діяльності, мета якої – реалізувати специфічні запити туристів під час поїздки. У його межах  особлива увага може приділятися широкому діапазону питань, пов'язаних з вивченням культури, природи, а також з професійними і різного виду туристськими потребами туристів. Синонім – нішевий туризм. 

При посиланні застосовувати:

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/2573 (дата звернення: 21.09.2023)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.