ПАМ'ЯТКА ПРИРОДИ

окремий унікальний природний об'єкт, що має особливе наукове, культурне, історичне або естетичне значення, який охороняються у правовому порядку з метою збереження його у природному стані. П.П. поділяють на такі типи: комплексні, ботанічні (окремі дерева чи асоціації рослинні), зоологічні (окремі місця поширення дикої фауни), гідрологічні (унікальні водойми, водоспади, джерела тощо), геологічні (скелі, печери, каньйони, валуни, геологічні відслонення). Розрізняють П.П. державного та місцевого значення. На території П.П. забороняється будь-яка діяльність, що загрожує їх збереженню або призводить до деградації чи зміни первісного стану.

При посиланні застосовувати:

ПАМ'ЯТКА ПРИРОДИ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/1957 (дата звернення: 20.05.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.