ОЗДОРОВЧА ФУНКЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ

(від лат. functio – виконання) – полягає в організації змістовного відпочинку та оздоровлення населення засобами спортивного туризму. Оздоровча цінність туризму полягає у тому, що природа, взаємодіючи з людиною, виконує стосовно неї низку важливих функцій: реабілітаційну, психотерапевтичну, естетичну та пізнавальну. Довгочасність такої взаємодії загартовує людину та підвищує фізичну життєдіяльність організму. Водночас туристська діяльність проводиться за будь-яких погодних умов і для проходження маршруту вимагає фізичного та психологічного навантаження. Західні вчені дійшли висновку, що еволюція людини як біологічного виду завершилася, люди досягли піку свого розвитку. Вони вважають, що оскільки сам процес еволюції, заснований на властивостях генів викликати зміни живого організму для пристосування до навколишнього середовища, завершився, то й людина перестала розвиватися, тому що в значній мірі втратила залежність від біосфери. На початок XXI ст. медики визначили дві основні причини погіршення здоров'я населення Землі: несприятливі екологічні умови життя людини і гіподинамія. І саме спортивний туризм ефективно усуває обидві зазначені причини і має максимальний оздоровчий ефект.

При посиланні застосовувати:

ОЗДОРОВЧА ФУНКЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/1905 (дата звернення: 19.05.2022)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.