МАРКУВАННЯ МАРШРУТІВ

(від нім. marhieren – ставити знак та фр. marche – хід, рух і route – шлях) – розмітка маршрутів туристських походів за допомогою системи умовних позначень. Здійснюється для інформування туристів про природні перешкоди і небезпечні ділянки на шляху прямування, місця привалів, рекомендовані і заборонені форми поведінки на маршруті, про природні, історичні і культурні пам'ятки даного маршруту, об'єкти культурно-побутового обслуговування. М.М. сприяє безпеці подорожей, організованості туристів, збереженню навколишнього середовища. Для М.М. застосовують маршрутні марки, які вказують та попереджають, розпорядчі та заборонні знаки, покажчики маршрутів, відстаней та напрямків, маршрутні схеми, а також інші спеціальні види маркування.

При посиланні застосовувати:

МАРКУВАННЯ МАРШРУТІВ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://geohub.org.ua/node/1710 (дата звернення: 02.03.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.