ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ

(від лат. industry – діяльність, старанність) – специфічна міжгалузева структура, сукупність виробництв різних галузей господарства та соціальної сфери країни, які виробляють і реалізують туристський продукт; сукупність різних суб'єктів туристської діяльності (готелі, туристські комплекси, кемпінги, мотелі, підприємства харчування, транспорту, заклади культури, спорту тощо), які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів. І.Т. формується комплексом підприємств, які забезпечують чи сприяють забезпеченню рекреаційних потреб людини при її переміщенні незалежно від його мети. Матеріально-технічну базу цієї складної структури утворюють підприємства розміщення, транспортні та сфера обслуговування туристів. І.Т. можна також розглядати не лише як сукупність підприємств, що надають туристські послуги та виробляють туристські товари, але і як одну з форм освоєння території. Розуміння цієї системи як комплексу підприємств є наслідком галузевого підходу. Отже, І.Т. розглядають як складну систему взаємодії рекреаційних потреб людини та рекреаційних можливостей природно-економічного потенціалу території.

При посиланні застосовувати:

ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/1316 (дата звернення: 27.05.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.