ІНВАЙРОНМЕНТАЛІЗМ

(від англ. environment – оточення, середовище) – комплексна наука про навколишнє середовище, яка вивчає умови його оптимального існування, прийоми, методи і засоби збереження і поліпшення його якості; течія в географії, яка відводить географічному середовищу вирішальну роль у розвитку суспільства й суспільного виробництва, один з напрямів географічного детермінізму. Термін І. звичайно застосовують в англомовній літературі, у вітчизняній еквівалентами є охорона природи, охорона довкілля.

При посиланні застосовувати:

ІНВАЙРОНМЕНТАЛІЗМ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/1309 (дата звернення: 21.05.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.