ЗАПАСНИЙ ВАРІАНТ МАРШРУТУ

(від лат. varians – той, що змінюється та фр. marche – хід, рух і route – шлях) – варіант туристського маршруту, який планується на складні ділянки основного маршруту у разі виникнення небезпеки для забезпечення безпеки учасників подорожі або у разі неможливості руху основним шляхом (розлив річок, несприятливі погодні умови тощо) і який не може бути складнішим за основний. На випадок хвороби одного з учасників, бажано передбачити нескладні аварійні виходи до населених пунктів з будь-якої точки маршруту.

При посиланні застосовувати:

ЗАПАСНИЙ ВАРІАНТ МАРШРУТУ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/1231 (дата звернення: 18.07.2021)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.