ЗАКАЗНИК

різновид природних територій, що особливо охороняються, ділянка території або акваторії, виділена для збереження і відновлення окремих екосистем або їх компонентів, де постійно або тимчасово заборонені окремі види і форми господарської діяльності. Зазвичай З. створюється для охорони одного або кількох видів тварин, рослин, а також окремих компонентів природи і природного комплексу в цілому. Залежно від виду об'єкта заповідання розрізняють З.: геологічні, водні, зоологічні, ботанічні та ін., а також комплексні (ландшафтні). У межах З. забороняються ті види господарської діяльності, які можуть завдати шкоди об'єкту, що охороняється. Як правило, рекреаційне використання територій допускається – туризм дозволяється за визначеними маршрутами із суворим дотриманням природоохоронних вимог.

При посиланні застосовувати:

ЗАКАЗНИК / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/1216 (дата звернення: 18.07.2021)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.