ЕКОЛОГІЯ ТУРИЗМУ

(від грец. eco – середовище і logos – вчення) – напрямок наукових досліджень, який вивчає взаємний вплив туризму і довкілля, туриста та оточуючого середовища з метою нейтралізації негативних впливів на біосферу, формування культури співіснування людини і природи.

При посиланні застосовувати:

ЕКОЛОГІЯ ТУРИЗМУ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/1131 (дата звернення: 21.06.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.