ДЕЛЬТАПЛАН

(від грец. літери алфавіту та лат. plan площина) – спортивний літальний апарат з трикутною несучою поверхнею, призначений для планерувального польоту зі значної висоти і керований завдяки зміні положення тіла спортсмена.

При посиланні застосовувати:

ДЕЛЬТАПЛАН / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/1043 (дата звернення: 23.06.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.