ДАРК-ТУРИЗМ

(англ. dark tourism від dark – темний + tourism) – поїздки або піші походи, які передбачають відвідування «темних» місць типу концтаборів, кладовищ та інших місць, так або інакше пов'язаних зі стражданнями і смертю.

При посиланні застосовувати:

ДАРК-ТУРИЗМ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/1031 (дата звернення: 23.06.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.