ПРОЦЕС ТУРИСТСЬКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ

При посиланні застосовувати:

ПРОЦЕС ТУРИСТСЬКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5871 (дата звернення: 26.09.2023)

див. туристсько-географічний процес.

ІНФРАСТРУКТУРА РЕКРЕАЦІЙНА

При посиланні застосовувати:

ІНФРАСТРУКТУРА РЕКРЕАЦІЙНА / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5870 (дата звернення: 26.09.2023)

див. рекреаційна інфраструктура.

ТУРИСТСЬКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОЦЕС

При посиланні застосовувати:

ТУРИСТСЬКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОЦЕС / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5869 (дата звернення: 26.09.2023)

(за І. Дудником) (від лат. processus – проходження, рух вперед) – сукупність дій, операцій, що здійснюють геопросторові зв’язки між елементами суспільно-географічної системи. Складовими частинами  цього процесу доцільно вважати, насамперед, транспортування та  пересадку туристів з одного виду транспорту на інший, які мають достатньо чітко виражений просторово-територіальний характер та становлять сутність туризму (територіальні переміщення, подорожі).

ТРЕЙЛОВИЙ МАРШРУТ

При посиланні застосовувати:

ТРЕЙЛОВИЙ МАРШРУТ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5868 (дата звернення: 26.09.2023)

(від англ. trail – стежка, пересічена місцевість та фр. marche – хід, рух і route – шлях) – маршрут трейлраннінгу, прокладений в природному середовищі з можливими ділянками асфальту, яких не більше 20% від загальної довжини дистанції, з обов’язковою розміткою або опублікованими GPS-треком траси. Т.М. надзвичайно різноманітні як в плані рельєфу, так і покриття: паркові доріжки, лісові стежки, гірські хребти, пустельні дюни, степові простори.

РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС

При посиланні застосовувати:

РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5867 (дата звернення: 26.09.2023)

(від лат. recreatio  відновлення та complex – поєднання, зв'язок) – 1. форма територіальної організації туризму, яка складається з наступних компонентів: природно-рекреаційні ресурси, заклади розміщення та харчування, транспортна інфраструктура, підприємства виробничої та невиробничої сфери, що пов'язані між собою спільною метою – надання якісних рекреаційних послуг.

РЕКРЕАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА

При посиланні застосовувати:

РЕКРЕАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5866 (дата звернення: 26.09.2023)

(від лат. recreatio  відновлення та infra – нижче, під і structura – будова, розташування) – сукупність спеціалізованих підприємств, засобів та видів діяльності, спрямованих на задоволення рекреаційних потреб відвідувачів рекреаційного комплексу. До складу інфраструктури рекреаційного комплексу повинні входити: рекреаційно-побутова, рекреаційно-виробнича, рекреаційно-спеціалізована та культурно-історична інфраструктура.

НІШЕВИЙ ТУРИЗМ

При посиланні застосовувати:

НІШЕВИЙ ТУРИЗМ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5865 (дата звернення: 26.09.2023)

(від іт. nicchia – заглиблення) –  сукупність видів туризму, орієнтованих на чітко окреслені й відносно сталі групи туристів (об’єднані за мотивами подорожі, спеціальними потребами туристів чи особливостями туристської дестинації), що формують певний вузький цільовий сегмент ринку (мікронішу), достатній за величиною для створення окремих туристських продуктів.

НАЦІОНАЛЬНА ТУРИСТСЬКА СИСТЕМА

При посиланні застосовувати:

НАЦІОНАЛЬНА ТУРИСТСЬКА СИСТЕМА / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5864 (дата звернення: 26.09.2023)

(за І. Дудником) (від грец. systema – ціле, складене з частин; поєднання) – взаємопов’язана в межах території держави сукупність елементів, які  виробляють, надають та споживають туристські послуги. Однією з визначальних особливостей туристської системи взагалі, як інваріантного об’єкта наукового дослідження, є чітко виражений територіальний (геопросторовий) характер функціонування.

МІШОК БІВАЧНИЙ

При посиланні застосовувати:

МІШОК БІВАЧНИЙ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5863 (дата звернення: 26.09.2023)

див. бівачний мішок.

МАРШРУТ ТРЕЙЛОВИЙ

При посиланні застосовувати:

МАРШРУТ ТРЕЙЛОВИЙ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/5862 (дата звернення: 26.09.2023)

див. трейловий маршрут.