Автоматизація

Використання технічних засобів, різних методів і систем організації й управління, наукових досліджень, проектування, що зменшує чи частково обмежує участь людини в господарстві. 

ЇЇ метою є підвищення продуктивності праці, зменшення собівартості створеної продукції, шляхом зменшення виробничих витрат і усунення людини від роботи в умовах, небезпечних для її здоров’я.

Один із головних напрямів науково-технічного прогресу.

При посиланні застосовувати:

Автоматизація / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/83 (дата звернення: 22.05.2024)
Галузева географічна наука:

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.