Австрійська економічна школа

Цінність благ суб’єктивно надається їм Homo economicus, які ними обмінюються, шляхом цілеспрямованих дій, що формують на основі цін баланс попиту і пропозиції, адже витрати є найкращою втраченою альтернативою, від якої відмовилися під час вибору. Тому не можливе раціональне регулювання економи з боку держави при відсутності конкуренції на внутрішньому ринку, адже відсутні об’єктивні критерії у виді цін, що дозволяло б визначати справжні розміри попиту і його структуру й на цій основі впроваджувати оптимальний розподіл економічних ресурсів. Функція держави полягає в створенні найкращих умов функціонування внутрішнього ринку.

Теоретична основа економічної політики неоконсерватизму.

Заснував К. Менгер (70-і рр. ХІХ ст.).

При посиланні застосовувати:

Австрійська економічна школа / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/75 (дата звернення: 19.05.2024)
Галузева географічна наука:

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.