Абстракція

із латини abstractio – відсторонення.

Форма наукового пізнання, що виникає внаслідок виокремлення під час мислення істотних властивостей і зв’язків предмета. 

Основні типи абстракції:

  • ізолююча (виділення досліджуваного явища з певного цілого);
  • узагальнююча (узагальнена розуміння певного явища);
  • ідеалізуюча (заміщення реального явища його когнітивною моделлю).

При посиланні застосовувати:

Абстракція / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/65 (дата звернення: 22.05.2024)
Галузева географічна наука:

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.