ТУРИСТСЬКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОЦЕС

(за І. Дудником) (від лат. processus – проходження, рух вперед) – сукупність дій, операцій, що здійснюють геопросторові зв’язки між елементами суспільно-географічної системи. Складовими частинами  цього процесу доцільно вважати, насамперед, транспортування та  пересадку туристів з одного виду транспорту на інший, які мають достатньо чітко виражений просторово-територіальний характер та становлять сутність туризму (територіальні переміщення, подорожі).

При посиланні застосовувати:

ТУРИСТСЬКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОЦЕС / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://geohub.org.ua/index.php/node/5869 (дата звернення: 02.03.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.