РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС

(від лат. recreatio  відновлення та complex – поєднання, зв'язок) – 1. форма територіальної організації туризму, яка складається з наступних компонентів: природно-рекреаційні ресурси, заклади розміщення та харчування, транспортна інфраструктура, підприємства виробничої та невиробничої сфери, що пов'язані між собою спільною метою – надання якісних рекреаційних послуг. Ефективне функціонування рекреаційних комплексів можливе лише за умови достатнього забезпечення рекреаційними ресурсами, матеріально-технічною базою та дієвого механізму їх створення та функціонування; 2. містобудівне утворення з різноманітним функціональним профілем, яке складаються з рекреаційних закладів, об’єднаних єдиним архітектурно-планувальним вирішенням, загальною просторовою композицією і організацією обслуговування; 3. сукупність рекреаційних закладів місткістю понад 1000 місць, які об’єднані однією функціональною програмою (туризм, лікування, відпочинок).

При посиланні застосовувати:

РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://geohub.org.ua/index.php/node/5867 (дата звернення: 02.03.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.