РЕКРЕАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА

(від лат. recreatio  відновлення та infra – нижче, під і structura – будова, розташування) – сукупність спеціалізованих підприємств, засобів та видів діяльності, спрямованих на задоволення рекреаційних потреб відвідувачів рекреаційного комплексу. До складу інфраструктури рекреаційного комплексу повинні входити: рекреаційно-побутова, рекреаційно-виробнича, рекреаційно-спеціалізована та культурно-історична інфраструктура.

При посиланні застосовувати:

РЕКРЕАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://geohub.org.ua/index.php/node/5866 (дата звернення: 02.03.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.