ШАНЕЦЬ ГРУЗЬКИЙ

Художня реконструкція: Олександр Чорний, 2020 рік

У 1753–1754 рр. на південь від Нової Сербії було утворено Слобідський козацький полк, який у вітчизняній історичній науці з легкого благословення А. О. Скальковського більш відомий під назвою Новослобідського козацького полку. Він був сформований з колишніх поселенців задніпрських сотень Миргородського полку, яким довелося звільнити колонізовані ними у 1730-х – 1740-х роках території під поселення сербів.

Слобідський (Новослобідський) козацький полк одночасно став і військовою, і адміністративною одиницею на півдні України. Територія полку ділилася на сотні, на чолі яких стояли сотенні отамани. У різний час кількість сотень в полку коливалася від 20 до 28, їхніми центрами були сотенні слободи. Вони, як правило, засновувалися як укріплені поселення, з невеликими земляними фортецями – шанцями.

Одним із перших таких укріплень на територію полку було засновано шанець Грузький. Відомі джерела та наукові дослідження дозволяють стверджувати, що укріплення і слобода поряд з ним були закладені в липні–серпні 1754 року, козаками Цибулівської сотні на чолі з колишнім хорунжим цієї сотні Петром Погрібним. Шанець був земляним, правильної чотирикутної форми, з чотирма бастіонами на куртинах. До того ж він був обведений сухим ровом. У центрі укріплення була збудована дерев’яна церква. Судячи з деяких картографічних пам’яток другої половини 1750-х років, його конфігурація була типовою для всіх земляних шанців полку. З укріплення можна було виїхати в напрямку шанцю і слободи Вись, шанцю і слободи Лелеківки, а також фортеці Святої Єлисавети.

Після ліквідації Слобідського козацького полку, у 1764 році шанець Грузький став ротним укріпленням 13-ї роти Єлисаветградського пікінерського полку, а в 1769 році – ротним укріпленням 14-ї роти Молдавського гусарського полку. Ця невелика фортеця згадується в записках барона Франсуа де Тотта про останній похід татар на чолі з Керим-Гіреєм в Задніпров’я. З утворенням Єлисаветградського повіту в 1776 році слобода Грузька стала його окремим населеним пунктом. Нині це село Грузьке Кропивницького району Кіровоградської області. Шанець до сьогоднішнього дня не зберігся, але деякі його фрагменти простежуються на аерофотозйомці.

Кандидат історичних наук, доцент. Автор близько 100 наукових публікацій, значна частина яких присвячена проблемам історії Кіровоградщини. Коло наукових інтересів: воєнна історія та військова персоналістика ХVІІІ – ХХ століття, битва за Дніпро 1943–1944 рр. Розробки символіки: автор символіки с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області.