Індустрія сексу

Сукупність послуг, що надають особи із статевого задоволення клієнтам. Є складовою сфери послуг B2C. Найбільш поширені у країнах, які спеціалізуються на сексуальному туризмі, а також у країнах напівпериферії, які мають добре розвинене авіаційне сполучення з розвиненими країнами світу. Відбувається трансфер коштів із розвинених країн у ці країни. Надають подібні послуги молодь, яка таким чином має статки вище середніх у своїй країні. Частина працівників індустрії сексу приїздить до розвинених країн з метою участі у виробництві порнографії та наданні послуг. 

Жіночий сегмент організований на базі злочинних угруповань, що завозять жінок із країн, які розвиваються, до розвинених країн, де вони працюють у спеціалізованих закладах. 

Чоловічий сегмент представлений індивідуалами, які працюють на дому, або у гей-клубах. Призводить до змін у використанні публічного простору та міській морфології

Віртуальний сегмент пов'язаний зі спеціалізованими вебсайтами та телеграм-каналами з демонстрації сексуальних дій з метою дистанційного задоволення сексуальних потреб клієнта. Їх реалізація можлива за допомогою дистанційної оплати за надані послуги. З цією метою використовують системи он-лайн оплат. Даний сегмент набув бурхливого розвитку під час пандемії COVID-19, що обмежила фізичний контакт між людьми. Розміщення надавачів послуг зумовлено доступом до високошвидкісного інтернету та наявності контекстної реклами у соціальних мережах. Утворено спеціалізовані youtube-канали та вебсайти із доступом за підпискою. Головний контингент надавачів послуг є молодь з розвинених країн, яка дотримується вимог безпечного сексу. Клієнти переважно використовують анонімний доступ до відповідних каналів. Існування такого сегменту призводить до конкуренції з виробниками порнографічної продукції та сприяє спеціалізованій рекламі у соціальних мережах. Розміщення надавачів послуг та клієнтів є убдиквентним і залежить від доступу до високошвидкісного Інтернету. Виник цей сегмент у кінці 2000-х рр. через поширення 4G інтернету у розвинених країнах світу.

Вивчаються у гендерних студіях, перцептивній географії, географії ЛГБТ-студій, геоурбаністиці.

При посиланні застосовувати:

Індустрія сексу / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/5833 (дата звернення: 23.06.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.