ҐІПСОМЕТРИЧНИЙ ПРОФІЛЬ

(від грец. hypsos – висота) – уявний вертикальний розріз рельєфу місцевості. Для побудови профілю за певним напрямом на топокарті прокреслюють пряму, на якій відмічають і визначають за горизонталями висоти точок перетину лінії профілю з вершинами і ”згинами“ схилів. Ці точки переносять на лінію основи профілю на кресленні і будують в них перпендикуляри до основи, за якими в крупному масштабі (у 5-10, інколи 20 разів крупнішому від горизонтального) відкладають висоти точок над лінією основи. Отримані точки з’єднують плавною кривою, яка і буде зображенням профілю за даним напрямом. Будується для маршрутів з гірського, пішохідного, лижного, вело-, автомото- та спелеотуризму для демонстрації перепаду висот.

При посиланні застосовувати:

ҐІПСОМЕТРИЧНИЙ ПРОФІЛЬ / Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/5745 (дата звернення: 17.04.2024)

Колотуха Олександр Васильович — український спортивний турист, відомий науковець в сфері спортивного туризму, член виконкому Міжнародної Федерації спортивного туризму, доктор географічних наук, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, кількох книжок про туризм.