Фізіологічна густота населення

Відношення чисельності мешканців певної території до її рилі.

Розраховується за формулою:

де, Dpf – фізіологічна густота населення (осіб/км2), P – населення (осіб), Sagr – сільськогосподарські угіддя (км2).

Показує рівень антропогенного навантаження.

Дивись також густота населення.

При посиланні застосовувати:

Фізіологічна густота населення / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/5577 (дата звернення: 22.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.