Фертільність

Кількість дітей на одну жінку у дітородному віці (у 15 – 49 роках).

Розраховується за формулою:

де, Іf – коефіцієнт ф., F – чисельність жінок (тис. осіб), m – чисельність дітей (тис. осіб).

Для зміни поколінь Іf повинний бути не менше 2,1.

Один зі спеціалізованих вікових коефіцієнтів.

При посиланні застосовувати:

Фертільність / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/5576 (дата звернення: 19.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.