Ядро

Територія з найбільшою суспільною діяльністю, яка визначає напрями розвитку всієї просторової системи (дивись теорію “центр – периферія”).

В економіці-світі ядро – «властиві виробничі процеси, що контролюють квазімонополії» (Валлерстайн, 2006).

За масштабом охоплення території віділяють:

ядро світу – метрополітенський архіпелаг світу;

ядро країни – найрозвинута її частина;

головне ядро суспільно-географічного регіону – центр економічного розвитку;

ядро міста – історичне його частина;

ядро системи розселення – головний центр розселенської мережі.

Джерела:
  1. Валлерстайн И. Миросистемный анализ: введение. – М., 2006. – С. 93.

При посиланні застосовувати:

Ядро / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/5542 (дата звернення: 21.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.