Центр

Ядро певної територіальної системи.

Головний поділ йде за кількістю виконаних функцій - моно- і поліфункціональні.

Види монофункціональних центрів (за функціями):

 • політико-адміністративні;
 • економічні;
 • промислові;
 • торговельні;
 • релігійні;
 • міста (підтипи: загальноміський, адміністративно-культурний, діловий, історичний, культурний, торговельний);
 • розвитку;
 • геополітичний – держави чи блок держав, що визначає політичні процеси у регіональному чи глобальному масштабі.

У більшості випадків має місце виконання кількох функцій одним центром (поліфункціональний центр).

Типи (за зоною впливу):

 • локальний;
 • регіональний;
 • національний;
 • міждержавний;
 • світ.

Класи (за значенням):

 • малий;
 • середній;
 • великий;
 • важливий;
 • визначальний.

За часом виникнення виділяють старий (у т.ч. старопромисловий) і новий центр.

При посиланні застосовувати:

Центр / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/5502 (дата звернення: 21.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.