Хирша–Вернера модель

Через вплив механізму технічних інновацій на МПП експорт наукомісткої продукції відбувається з найбільш економічно розвинутих країн світу (дивись ефект масштабу виробництва, закон напрямку розвитку та правило географічного оптимуму). Від них, через заміну новою продукцією старої, остання переходить у розряд масових і починає вироблятись країнами, що мають невисокий рівень розвитку (дивись закон відповідності умов та повторення розвитку). Географічну інтерпретацію цієї теорії дав Е. Гантинґтон, акцентуючи увагу, насамперед, на залежність між станом розвитку технологій та швидкістю їх поширення у світі-1.

Основана на концепції “життєвого циклу товару”.

При посиланні застосовувати:

Хирша–Вернера модель / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/5494 (дата звернення: 21.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.