“Хвора людина”

від французького homme malade.

Колишня велика держава, яка через внутрішні проблеми не має більше сил для утримання власної території цілісності й яка, у зв’язку із знаходженням на її території стратегічно важливих об’єктів та геополітичних інтересів інших держав, стає об’єктом “Великої Гри”.

Вперше вжив Микола І для позначення Туреччини як "хворої людини" Європи (1853).

Джерела:
  1. Reiset, comte de. Mes souvenirs: En 3 tome. – T. II. – Paris, 1903. – P. 165.

При посиланні застосовувати:

“Хвора людина” / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/5492 (дата звернення: 20.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.