Хвильоподібного еволюційного руху при капиталізмі теорія

“екзогений повштох, викликаний відкриттям нових ринков чи впровадженням нових технологій у капиталістичному господарстві, приводить у дію через механізм мультиплікатору і міжгалузевих зв’язків сили прискорення зростання суспільного попиту і пропозиції” (Меншиков, Клименко, 1989).

Сформульовав Я. ван Ґельдерен (1913).

Джерела:
  1. Van Gelderen J. Springvloed, Beschouwingenover industrielle Ontwikkeling en Prijsbewegung. – 1913.
  2. Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. Когда общество меняет кожу. – М., 1989. – С. 8.

При посиланні застосовувати:

Хвильоподібного еволюційного руху при капиталізмі теорія / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/5490 (дата звернення: 21.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.