Факторних пропорцій теорія

Наукова концепція впливу факторів виробництва і зовнішньої торгівлі на економічний розвиток.

Ґрунтується на передумовах:

  • дві країни виробляють два товари;
  • використовується однакова технологія;
  • зовнішня торгівля веде до вирівнювання цін на товари у цих країнах.

Акцентує увагу на достатність потенціалу-4 та розвитку технологій у країнах, що беруть участь у зовнішній торгівлі. Перше впливає на надлишок, а друге на інтенсивність використання факторів виробництва. Вважається, що країни намагаються експортувати товари, у виробн. яких інтенсивно використовуються відносно надлишкові фактори виробництва. Тому власники останніх виграють від зовнішньої торгівлі й міжнародній торгівлі має тенденцію до вирівнювання факторних пропорцій. Взаємозв’язок цін та факторів виробництва показано в ефекті Столпера–Самуельсона.

З позицій неолібералізму обґрунтовує міжнародну спеціалізацію через ефект Рибщінського.

Дивись також парадокс Леонтьєва.

Розвинули Е. Гекшер і Б. Олін (1933).

При посиланні застосовувати:

Факторних пропорцій теорія / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/5446 (дата звернення: 22.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.