Усуспільнення виробництва

“перетворення відносно різнорідних, відокремлених виробничих ланцюгів в єдиний суспільний процес” (Паламарчук, 1978). Збільшення взаємозв’язків між різними видами виробництва та інших видів діяльності.

В його основі лежить НТП.

Форми (Паламарчук, 1978):

  • концентрація-2
  • спеціалізація-2
  • кооперація-1.
Джерела:
  1. Паламарчук М.М. Объективные основы рациональной территориальной организации производства / Территориальная организация народного хозяйства СССР (Тезисы докладов І Всесоюзного совещания 1978 г.). – Л.-М., 1978. – С. 4.

При посиланні застосовувати:

Усуспільнення виробництва / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/5440 (дата звернення: 21.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.