Унітарна держава

Політично єдина цілісна країна, що не має у своєму складі автономних територіальних одиниць.

Усі адміністративно-територіальні одиниці мають рівні повноваження та обов’язки при наявності єдиної системи державної влади підпорядкованої центральним органами влади держави.

Характеризується високим рівнем централізації-2.

Одна з форм адміністративно-територіального поділу.

Антонім – федерація.

При посиланні застосовувати:

Унітарна держава / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/5429 (дата звернення: 21.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.