Найменш розвинуті країни

від англійського least developed countries, LDCs.

Країни світу, офіційно включені у відповідний перелік ООН.

У 2018 г. існує 47 таких країн. Отримують офіційну допомогу від ООН та інших міжнародних організацій. Уразливі до природних та економічних негативних процесів та мають переважно злиденне населення-1 і незначний соціально-економічний розвиток. 

Офіційно ООН та інші міжнародні організації акцентують увагу на посиленні участі найменьш розвинених  країн у світовій торгівлі, вбачаючи у нарощенні експорту із них запоруку соціально-економічного позитивного розвитку.

Для віднесення використовують такі критерії:

  • низький рівень душевого доходу (менше 900 дол. США/особа);
  • слаборозвинуті людські ресурси (розраховується за індексом реальної якості життя);
  • економічна уразливість (розраховується на основі індексу економічної уразливості).

Термін офіційно запроваджено у 1971 р.

При посиланні застосовувати:

Найменш розвинуті країни / Савчук І.Г. // Словник суспільної географії. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://geohub.org.ua/index.php/node/5321 (дата звернення: 22.05.2024)

Савчук Іван Григорович — кандидат географічних наук, автор і співавтор 6 наукових монографій, низки карт у "Національному атласі України" (2007) й "Історичному атласі України" (2015), 173 наукових публікацій. Науковий консультант "Екологічної енциклопедії" (2007-2008), автор статей у "Великій український енциклопедії" (2020). Автор і співавтор підручників і атласів з географії для загальноосвітніх навчальних закладів (2017-2019). Основні напрями досліджень: економічна географія і геоекономіка, геоісторія і геополітика, країнознавство.